FORMULARZ REKLAMACYJNY - MPN

COMPLAINT FORM - MPN

BESCHWERDEFORMULAR - MPN

 

Proszę wybrać wersję językową

Please select the language version

Wählen Sie bitte die Sprachversion

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT DODATKOWYCH

Reklamację można również przesłać listownie na adres zarządcy "KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA" Sp.z o.o. adres: ul.Karsiborska 33a, 72-600 Świnoujście.

Biuro Parkingów rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.


UWAGA !
Kiedy reklamacja nie zostanie uwzględniona:

  • Brak wymaganej sumy do wpłaty w parkomacie
  • Brak czasu na wykupienie biletu, rozmienienie pieniędzy
  • Spóźnienie lub przekroczenie wykupionego czasu postoju
  • Wprowadzony w aplikacji lub parkomacie numer rejestracyjny pojazdu nie dotyczy pojazdu, dla którego opłata winna być wniesiona.
  • Nie zauważenie przez użytkownika oznakowania pionowego i poziomego na parkingu/miejscu postojowym
  • Nie znalezienie parkomatu
  • Dokonanie opłaty w parkomacie, nie należącym do zarządcy
  • Postój w celu załadunku/rozładunku
  • Osoba powołuje się na brak wiedzy lub zapomniała o obowiązku wniesienia opłaty postojowej,
  • Awaria pojazdu – fakt ten musi być niezwłocznie zgłoszony do Biura Parkingów lub kontrolerowi, przed opuszczeniem parkingu/miejsca postojowego